SCDE
SCDE

MERIDA DESINFECTIN Super C

Koristi se za svakodnevno održavanje i dezinfekciju tehničkih uređaja u prehrambenoj industriji, u zdravstvenim objektima, restoranima…

Pakovanje 1,5 litara

Šifra proizvoda: SCDE.
Kategorija: .